2003 - POLSKO - CZARNA HANCZA (95 images)

Krajem suwalských jezer v severovýchodním Polsku se klikatí nečekaně čistá, rákosím lemovaná řeka Černá Hanča.

Click a picture to see a larger view.