Vavřinecký potok - ročník 2003
Pozvánka - ročník 2004

XXVI. ročník závodu organizovaných i neorganizovaných vodních turistů


VAVŘINECKÝ POTOK 2003


Memoriál Milana Marka


Datum konání : 11. 10. 2003
Úsek : Vavřinec – Toušice
Obtížnost : WW II
Kategorie : C1, C2, K1
Délka trati : 16 km
Prezentace : 11. 10. od 8:00 hod. ve Vavřinci
Výklad trati : 9:00, 10:00, 11:00 hod.
Start : 9:30 hod.
Startovné : 40 Kč

Ředitel závodu : Tnd. Ivan Tomášek, ODDÍL VODNÍ TURISTIKY Pečky
Hlavní rozhodčí : Ing. Milan Turek, ODDÍL VODNÍ TURISTIKY Pečky
Stavitelé trati : Ing. Jaromír Dajbych, FORTUNA Kolín; Ing. Jan Urban, JISKRA Kolín
Hospodář : Ing. Václav Polák, ODDÍL VODNÍ TURISTIKY Pečky

Dotazy a připomínky zasílejte na adresu : Petr MALÝ, Sokolská 392, 289 11 Pečky, tel. 321 786 909


Zajišťují :
ODDÍL VODNÍ TURISTIKY Pečky; TJ JISKRA, vydra, FORTUNA Kolín; Klub Q&K Zásmuky; Ing. JAN MANDELÍK, rybářství Vavřinec; RYBÁŘSTVÍ Chlumec nad Cidlinou, a. s., bašta Vavřinec


SOBOTA 11. 10. 2003

Vlastní závod včetně 4. ročníku vloženého závodu »O železný hrnec« pro kategorii K1

NEDĚLE 12. 10. 2003

Sjezd podzimní Dakotou a Vlčím dolem

Uvědomme si, že jsme v kraji Vavřineckého potoka pouze hosty a že se sem chceme každoročně vracet.
POŘADATELÉ DĚKUJÍ VŠEM, KTEŘÍ SVÝM DÍLEM PŘISPĚLI K USKUTEČNĚNÍ jedinečné VODÁCKÉ AKCE

POKYNY A INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY VODÁCKÉHO ZÁVODU A NEDĚLNÍHO SJEZDU

Bezpečnostní opatření: Vysílající oddíly a soukromí účastníci odpovídají za vybavení posádek ochrannými přílbami a plovacími vestami, lodě musí být zajištěné proti potopení. Mládež musí mít odpovídající doprovod. Účastníci jedou na vlastní nebezpečí. Pořadatel neodpovídá za případné škody vzniklé účastníkům. Trať není vhodná pro otevřené lodě, zcela vyloučena je účast pramic a raftů! Za neodevzdané číslo se účtuje 100 Kč, při zrušení účasti se startovné nevrací.
Také letos bude vybírán poplatek i od posádek, které se závodu nezúčastní. V místě startu si vodáci, kteří nepojedou závod, zakoupí za 20 Kč samolepku, kterou si nalepí na čelní část přílby. Samolepka opravňuje držitele k libovolnému počtu jízd po Vavřineckém potoce po oba dny konání akce. Účastníci závodu obdrží samolepku automaticky se startovním číslem. Posádky, které nebudou samolepkou označeny, nebudou pořadateli vpuštěny na trať, případně z ní budou vykázány.

POŘADATELÉ DŮRAZNĚ VARUJÍ PŘED SJÍŽDĚNÍM KASKÁDY V TOUŠICÍCH !!! NEBEZPEČÍ ÚRAZU !!!

Vyhodnocení výsledků vloženého závodu a předání cen proběhne během taneční zábavy v Horních Krutech.
Pravidla závodů se účastníci dozvědí během sobotního výkladu trati.
Účastníci závodu, označeni startovním číslem, mají na trati, zejména v brankovištích, absolutní přednost.

Důležité upozornění: V místě startu, pod mlýnem Nouzov, na brankovišti Vlachovka a v cíli budou po dobu závodu v provozu občerstvovací stánky – peníze s sebou.

Táboření: Oproti minulým ročníkům je ve Vavřinci kapacita plochy pro stavbu stanů značně snížena. Poplatek za táboření uhraďte v místě prezentace. Táboří se na soukromém pozemku – pouze na vyznačené ploše (je třeba chovat se ohleduplně).

Aby nedocházelo ke skrumážím na silnici, prosíme řidiče, aby dodržovali jednosměrnost jízdy vyznačenou na mapě a chovali se ukázněně ve Vavřinci a Toušicích. Při parkování buďte ohleduplní a nechávejte mezi soupravami místo pro vyhýbání. Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnosti dopravy na státní silnici v Doubravčanech.

Kulturní vyžití: V sobotu 11. 10. se pro účastníky závodu a vodácké příznivce koná v sokolovně v Horních Krutech bál ve stylu COUNTRY. K tanci a poslechu bude hrát skupina TRAMPOTY. O kulturní vložku se opět postarají naše stážistky. Začátek je ve 20 hodin. V blízkosti sokolovny bude vyznačeno tábořiště s možností stavby stanů, dostatek odstavné plochy pro soupravy a snad dost místa pro všechny zájemce.