Vavřinecký potok - ročník 2005
Zhodnocení - ročník 2005
Vavřinec 2005
K podzimním vodáckým akcím již řadu let neodmyslitelně patří Vavřinecký potok. Každoročně v půlce října ožije malebné údolí na pomezí polabí a posázaví nezvyklým ruchem - stovky lodí všech typů a kategorií, množství diváků na březích a hlavně spousta vody v korytě jindy ospalého a líného potoka - to všechno a ještě mnohem víc je Vavřinecký potok.

Letos 15. a 16. října se závody na Vavřineckém potoce konaly již po osmadvacáté. Počasí, na polovinu října velice slušné a dostatek vody v rybníku Vavřinec byly zárukou vysoké účasti vodáků ze všech koutů republiky a tradičně také ze zahraničí. Sobotního závodu se zúčastnilo 341 lodí, tj. celkem 439 závodníků. Počet ostatních účastníků, kteří jeli mimo závod, se letos blížil k patnácti stovkám. O průběh závodu a zajištění celé akce se jako vždy starali pořadatelé z pěti vodáckých oddílů kolínského okresu - Oddíl Vodní turistiky Pečky, TJ Jiskra, Fortuna a Vydra Kolín a Klub QaK Zásmuky.

Jak se dělá Vavřiňák
S organizací akce se vlastně začíná rok dopředu - během probíhajícího ročníku se dohaduje termín akce na další rok - tak aby vyhovoval rybářům, bez nichž by nebyla voda, a aby byla volná sokolovna v Horních Krutech, která plní dvě důležité funkce - slouží jako základna pořadatelů a jako místo konání sobotní zábavy. Po skončení akce zbývá roztřídit a uložit materiál - branky, startovní čísla a spoustu dalších drobností, které budeme potřebovat znovu až za rok. Zbytek roku trávíme dohledáváním ztracených věcí (letos se například kromě jiného pohřešuje oddílové razítko) a řešením podaných protestů na výsledky od zvlášť soutěživých účastníků. Od začátku nového roku probíhají jednání se sponzory, většinou se uskuteční setkání s rybáři z vavřinecké bašty, kde nad praženými kapry a pivem upevníme vzájemné vztahy.
Skutečný frmol nastane asi dva měsíce před akcí. Připravují se podklady pro tisk propozic - inzertní příloha, grafická podoba, výběr fotografií. Touto dobou máme už zpravidla jasno, zda se Vavřiňák opravdu uskuteční (záleží to na stavu vody v rybníce). Následuje rozesílání propozic, návštěva starostů příslušných obcí a policejních oddělení „ za účelem oznámení konání sportovní akce“. Nakupuje se občerstvení pro účastníky (taky sádlo a cibule). Těsně před závodem - většinou týden předem - proběhne velká brigáda na celé trati závodu. Pořadatelé přidělené úseky čistí od náplavů a napadaných kmenů. Znamená to projít korytem potoka, někdy i po pás ve vodě, daný úsek s motorovými pilami a vše překážející odstranit. Čištění koryta s opravou a stavbou hrází na brankovištích trvá desítkám dobrovolníků celý víkend.
V úterý před závodem proběhne na pečecké loděnici školení rozhodčích. Vedoucí brankovišť přebírají od stavitelů trati náčrt rozmístění branek, vydává se potřebný materiál, dolaďuje se personální obsazení všech stanovišť. Jejich popularita je obecně různá - zvlášť neoblíbené je občerstvení v Toušicích - pro zpravidla nuceně nasazené dobrovolníky to znamená ztrávit celý den mazáním chlebů sádlem a obskakováním vyhládlých a žíznivých vodáků.
V pátek je třeba do suchého koryta pověsit branky a reklamní bannery. Následuje intenzivní večerní doškolení rozhodčích v Horních Krutech. Ředitel závodu se snaží doškolení ukončit v rozumnou hodinu, aby byli pořadatelé po ránu dostatečně čilí a rozhodčí dostatečně pozorní a objektivní. Voda začíná zaplavovat koryto kolem čtvrté hodiny ranní. Jako první se na tratˇ vydají stavitelé trati a s brankovými rozhodčími dolaďují pozice branek.
Dál už to každý, kdo na Vavřineckém potoce byl, zná. Prezentace,výklad trati, závod, cíl, a jako třešínka na dortu Toušická kaskáda. Záplava pálav cestovních kanceláří, do toho sem tam vodák s číslem. Mraky lidí na břehu. Kdo sebou trochu hodí, sjede si tratˇ alespoň dvakrát. Pro pořadatele je to několik perných hodin. Výsledky vloženého závodu se průběžně sbírají od rozhodčích a zpracovávají na počítači. Rozhodčí mezi bodováním vyhánějí z brankovištˇ pálavy, případně loví jejich posádky. Ředitel závodu skřípe zuby nad vynalézavostí těch, kterým by dvacka zaplacená za splutí připadala jako nesmyslný výdaj. Na občerstvení „Vlachovka“ dochází pivo. Z Toušic se posílá na Vlachovku sud. V Toušicích dochází pivo. Z Vlachovky se posílá sud zase zpět. V Hryzelích u tábora bere voda lávku i s lidmi. Naopak letos nevzala hráze na Vlachovce.
Čas běží a najednou jedou poslední čísla. To je příležitost pro pořadatele - mohou se konečně taky svézt na vodě. Ti co nejedou sundavají branky a likvidují jednotlivá stanoviště. Zavírá se voda, aby něco zbylo taky na neděli. Následuje přesun do Horních Krut a příprava na večerní zábavu. Letos po cílené dezinformaci o tématickém zaměření karnevalových převleků (všem jsme hlásili, že jdeme za homosexuály - přitom za ně půjdeme až za rok) jsme zvolili květinové děti. Následuje zaběhlé schéma: přeplněný sál, fronty na pivo, vyhlášení výsledků, zábavní soutěž, tombola, kankán, atd. až do třetí hodiny ranní.
A je tu neděle, pro pořadatele celkem pohoda - snad až na ten dunihlav - pustíme vodu, nedůvěřivým vodákům rozdáváme zdarma pivo, sedáme do lodí, počkáme na mezeru mezi pálavami a vyrážíme vychutnat si Vavřiňák. Po poledni zavíráme vodu, likvidujeme tábořiště ve Vavřinci, sbíráme a odvážíme odpadky. Pak už jenom odvézt a uložit na pečecké loděnici materiál - ale to už se opakuji.
Co dodat? Z pohledu pořadatele se akce až na drobné chybičky vydařila. Zbývá poděkovat všem, kteří se o Vavřinecký potok zasloužili, atˇ už se jedná o členy pořádajících oddílů, o dobrovolné posily z řad našich příznivců, o rybáře z Vavřince, laskavé sponzory a další, bez nichž by se závody nekonaly. Poděkovat závodníkům a platícím účastníkům za hojnou účast. A oznámit tu nejdůležitější informaci: příště 14. října 2006!


Vašek Polák, OVT Pečky