Vavřinecký potok - úvodní stránka
Vavřinecký potok - ročník 2008
Pozvánka - ročník 2008
Vavřinecký potok 2008 - propozice v PDF

XXXI. ročník závodu organizovaných i neorganizovaných vodních turistů (Memoriál Milana Marka)
9. ročník vloženého závodu O ŽELEZNÝ HRNEC

Datum konání:

11. 10. 2008

Úsek:

Vavřinec - Toušice

Obtížnost:

WW II - III

Kategorie:

C1, C2, K1

Prezence:

11. 10. 2008 od 8.00 hod. ve Vavřinci

Výklad trati:

9.00, 10.00, 11.00 hod.

Start:

9.30 hod.

Startovné:

60,- Kč


Voda poteče : v sobotu 07:00 - 15:00 / v neděli 07:00 - 12:00


Ředitel závodu:

Tnd. Ivan Tomášek - / Oddíl vodní turistiky Pečky /

Hlavní rozhodčí:

Ing. Milan Turek / Oddíl vodní turistiky Pečky /

Stavitelé trati:

Ing. Jaromír Dajbych - / Fortuna Kolín /

Ing. Jan Urban - / Jiskra Kolín /

Hospodář:

Ing. Václav Polák - / Oddíl vodní turistiky Pečky /Informace:

Petr MALÝ,

Sokolská 392, 289 11 Pečky

Václav POLÁK,

E-mail:

info@vodacipecky.cz

Telefon:

721 612 925

WEB:

www.vodacipecky.czPro urychlení registrace závodníků na startu, je připravený

"PŘEDREGISTRAČNÍ FORMULÁŘ"


Vodácký sraz a společný SJEZD PODZIMNÍ DAKOTOU A VLČÍM DOLEM se koná 12. 10. 2008.
V případě nedostatku vody se nedělní sjezd nekoná.

Uvědomme si, že jsme v kraji Vavřineckého potoka pouze hosty a že se sem chceme každoročně vracet.

POŘADATELÉ DĚKUJÍ VŠEM, kteří svým dílem přispěli k uskutečnění závodu na Vavřineckém potoce.


Zajišťují:

* ODDÍL VODNÍ TURISTIKY Pečky
* TJ JISKRA, VYDRA, FORTUNA Kolín
* Klub Q&K Zásmuky
* Ing. JAN MANDELÍK, rybářství Vavřinec
* RYBÁŘSTVÍ Chlumec nad Cidlinou, a.s., bašta VavřinecPOKYNY A INFORMACE
PRO ÚČASTNÍKY VODÁCKÉHO ZÁVODU A NEDĚLNÍHO SJEZDU

Bezpečnostní opatření:

Oddíly i soukromí účastníci odpovídají za vybavení posádek ochrannými přílbami a plovacími vestami, lodě musí být zajištěny proti potopení. Mládež musí mít odpovídající doprovod. Účastníci jedou na vlastní nebezpečí. Pořadatel neodpovídá za případné škody vzniklé účastníkům. Trať není vhodná pro otevřené lodě, zcela vyloučena je účast pramic a raftů! Za neodevzdané číslo se účtuje 500 Kč, při zrušení účasti se startovné nevrací. Pořadatelé důrazně varují před sjížděním kaskády v Toušicích - nebezpečí úrazu!

Také letos bude vybírán poplatek i od posádek, které se závodu nezúčastní. V místě startu si vodáci, kteří nepojedou závod, zakoupí za 40 Kč samolepku, kterou si nalepí na čelní část přílby. Samolepka opravňuje držitele k libovolnému počtu jízd po Vavřineckém potoce po oba dny konání akce. Za 30 Kč si lze zakoupit samolepku pouze na nedělní sjezd. Účastníci závodu obdrží samolepku automaticky se startovním číslem. Posádky, které nebudou samolepkou označeny, nebudou pořadateli vpuštěny na trať, případně z ní budou vykázány.

Jízda klientů cestovních kanceláří je možná jen mimo dobu konání závodu a pouze po nahlášení v místě prezentace!

V sobotu se v rámci hlavního závodu koná

9. ročník vloženého závodu O ŽELEZNÝ HRNEC Pravidla závodů se účastníci dozvědí během sobotního výkladu trati a na http://www.vodacipecky.cz/vavrinec

Účastníci závodu označení startovním číslem mají na trati, zejména v brankovištích, absolutní přednost.


Táboření: Ve Vavřinci na louce. Poplatek za táboření uhraďte v místě prezentace. Táboří se na soukromém pozemku - pouze na vyznačené ploše ( je třeba se chovat ohleduplně ).


Pro zajištění plynulého provozu na komunikacích prosíme řidiče, aby dodržovali jednosměrnost jízdy vyznačenou na mapě a chovali se ukázněně. Při parkování buďte ohleduplní a nechávejte mezi soupravami místo pro vyhýbání. Zvláštní pozornost je třeba věnovat bezpečnosti dopravy na státní silnici v Doubravčanech. POZOR !! V Zásmukách částečná uzavírka silnice Praha - Kutná Hora. Respektujte dopravní značení.


Kulturní vyžití: V sobotu 11.10.2009 se pro účastníky závodu a vodácké příznivce koná v sokolovně v Horních Krutech KARNEVAL. K tanci a poslechu bude hrát skupina TRAMPOTY. Začátek je ve 20 hodin. Během večera proběhne vyhlášení výsledků, zajímavá soutěž a nějaké to překvapení. V blízkosti sokolovny bude vyznačeno tábořiště s možností stavby stanů, dostatek odstavné plochy pro soupravy a snad dost místa pro všechny zájemce.


dagger.cz
zelezny.cz